FTERRA - ARSHIVE

Familet fteriote 1998

Home
Historia
Arsimi, kultura
Popullsia, tradita, sociale
Kenge e bejte

FAMILJET FTERIOTE –

frymŽ dhe vendbanimi

nŽ qershor 1998


 

 


 

 

1.      Abazi Teki                         6          FterrŽ

2.      Avreci Astrit                       4          FterrŽ 

3.      Brinja «uman                    6          FterrŽ

4.      Brinja Hano                       1          FterrŽ

5.      Brinja Kaside                     1          FterrŽ

6.      Dauti Livan                        5          FterrŽ

7.      Dauti Luman                     4          FterrŽ

8.      Dauti Merxhane                 1          FterrŽ

9.      Dauti Shefit                       3          FterrŽ

10.  Dauti Vullnet                      5          FterrŽ

11.  Dhrami Stavri                    5          FterrŽ

12.  Dhuli Arben                       4          FterrŽ

13.  Dhuli Daut                         6          FterrŽ

14.  Dhuli Hasan                      3          FterrŽ

15.  Dhuli Lulo                          6          FterrŽ

16.  Dhuli MuÁo                        5          FterrŽ

17.  Dhuli Muho                        6          FterrŽ

18.  Dhuli Subi                          6          FterrŽ

19.  Gjoni Fiso                          4          FterrŽ

20.  Gjoni Hanko                       1          FterrŽ

21.  Gjoni Miro                          1          FterrŽ

22.  Gjoni NurÁe                       3          FterrŽ

23.  Gjoni Qenan                      2          FterrŽ

24.  Hadushi Adriatik                1          FterrŽ

25.  Haxhiu Balil                       3          FterrŽ

26.  Haxhiu Mufit                       2          FterrŽ

27.  Haxhiu Rexho                    3          FterrŽ

28.  Hizmo Durro                     2          FterrŽ

29.  Hizmo Fatime                   1          FterrŽ

30.  Hizmo Ferik                       4          FterrŽ

31.  Hizmo Sejmen                  1          FterrŽ

32.  Kofina Mene                      1          FterrŽ 

33.  Kofina Reshat                   2          FterrŽ

34.  Kofina Sami                      2          FterrŽ

35.  Kurupi Aliko                       8          FterrŽ

36.  Kurupi Refat                      4          FterrŽ

37.  Lona Sherif                        6          FterrŽ

38.  Lona Taip                          4          FterrŽ

39.  Lona Teno                         3          FterrŽ

40.  MaÁi Hane                         1          FterrŽ

41.  MaÁi Nexhdet                    3          FterrŽ

42.  Malaj Hasko                       3          FterrŽ

43.  Malo Novruz                      3          FterrŽ

44.  Mehmeti Dullo                   3          FterrŽ

45.  Mehmeti Hamza                1          FterrŽ

46.  Mehmeti Sadik                  1          FterrŽ

47.  Mehmeti Zuro                    1          FterrŽ

48.  Mero Refija                        1          FterrŽ

49.  Shkurti Avni                       3          FterrŽ

50.  Shkurti Dalan                    3          FterrŽ

51.  Shkurti Hesma                  1          FterrŽ

52.  Shkurti Kimet                    5          FterrŽ

53.  Shkurti Merjeme                1          FterrŽ

54.  Shkurti Mustafa                 6          FterrŽ

55.  Xhaferi Lavdosh                6          FterrŽ

56.  Zani Ballhan                      4          FterrŽ

57.  Zani Bashkim                    6          FterrŽ

58.  Zani Profit                          4          FterrŽ

59.  Zani Sulo                           3          FterrŽ

60.  Zhupa Bedo                       4          FterrŽ

61.  Zhupa Besnik                    5          FterrŽ

62.  Zhupa Hariz                       6          FterrŽ

63.  Zhupa Kapo                       6          FterrŽ

64.  Zhupa Molotov                   5          FterrŽ

65.  Zhupa Mynyr                      5          FterrŽ

66.  Zhupa Pullume                  2          FterrŽ

67.  Zhupa Sulo                        2          FterrŽ

68.  Zhupa Veiz                        5          FterrŽ

69.  Zhupa Xhevit                     2          FterrŽ

70.  Zhupa Xhevo                     1          FterrŽ

71.  Brinja Dino                                    Borsh

72.  Hizmo Pariz                                  Borsh

73.  Kofina Edmond                 5          Borsh

74.  Mehmeti Shako                 5          Borsh

75.  Ruko Veli                           4          Borsh

76.  Shkurti Bahri                     8          Borsh

77.  Shkurti Luan                      6          Borsh

78.  Avreci Ahmet                     3          TiranŽ

79.  Avreci Nafije                      3          TiranŽ 

80.  Avreci Nafije                      3          TiranŽ

81.  Avreci Selim                      3          TiranŽ

82.  Bezhani Aranit                   3          TiranŽ

83.  Bezhani Artan                   4          TiranŽ

84.  Bezhani Beshir                 4          TiranŽ

85.  Bezhani Drita                    5          TiranŽ

86.  Bezhani Edip                     3          TiranŽ

87.  Bezhani Fadil                    4          TiranŽ

88.  Bezhani Fatos                   4          TiranŽ

89.  Bezhani Fatri                     5          TiranŽ

90.  Bezhani Hamlet                4          TiranŽ

91.  Bezhani Ilir                        4          TiranŽ

92.  Bezhani Nafiz                    5          TiranŽ

93.  Bezhani Nedim                 1          TiranŽ

94.  Bezhani Petrit                   4          TiranŽ

95.  Bezhani Rabihane            4          TiranŽ

96.  Bezhani Sadife                  1          TiranŽ

97.  Bezhani Saimir                 2          TiranŽ

98.  Bezhani Sirri                     5          TiranŽ

99.  Bezhani Vehap                  4          TiranŽ

100.Braho Rait                        4          TiranŽ 

101.Braho Sezai                     4          TiranŽ

102.Brinja Arshi                       2          TiranŽ

103.Brinja Rakip                      6          TiranŽ

104.«eli «elo                          2          TiranŽ

105.«eli Hajdar                       3          TiranŽ 

106.«eli Sevde                        3          TiranŽ

107.Dauti Servet                     4          TiranŽ

108.Dhuli Pestrova                 2          TiranŽ

109.Dhuli Ritvan                      4          TiranŽ 

110.Dhuli Uzedin                     4          TiranŽ

111.Dusha Dante                    4          TiranŽ

112.Dusha Dusho                   4          TiranŽ

113.Dusha ňngjŽll                   4          TiranŽ

114.Dusha Fatmir                   5          TiranŽ

115.Dusha Fatos                    4          TiranŽ

116.Dusha Halim                    4          TiranŽ

117.Dusha Ilir                          3          TiranŽ

118.Dusha Luan                     2          TiranŽ

119.Dusha Lutfi                       2          TiranŽ

120.Dusha SkŽnder                5          TiranŽ

121.Dusha Vladimir                4          TiranŽ

122.Dusha Xhane                   3          TiranŽ

123.Elezi Besim                      2          TiranŽ

124.Elezi Bledar                      3          TiranŽ

125.Elezi Ismet                       6          TiranŽ

126.Elezi Senai                       4          TiranŽ

127.Gjoni Azem                      1          TiranŽ

128.Gjoni Besnik                     4          TiranŽ

129.Gjoni Elham                     4          TiranŽ

130.Gjoni Levend                    7          TiranŽ

131.Gjoni Mellani                     6          TiranŽ

132.Gjoni Qazim                     5          TiranŽ

133.Gjoni Safet                       5          TiranŽ

134.Gjoni Sefer                       4          TiranŽ

135.Gjoni ShkŽlqim                 4          TiranŽ

136.Gjoni Vexhi                       4          TiranŽ

137.Gjoni Zaim                        4          TiranŽ

138.Haxhi Kushtrim                4          TiranŽ

139.Haxhi Lame                      2          TiranŽ

140.Haxhi Sulejman                4          TiranŽ

141.Hizmo Ahmet                   3          TiranŽ

142.Hizmo Fejzi                      5          TiranŽ 

143.Hizmo Halil                       6          TiranŽ

144.Hizmo Halime                  3          TiranŽ 

145.Hizmo Hismet                  4          TiranŽ

146.Hizmo Hulusi                    4          TiranŽ

147.Hizmo Serxho                  4          TiranŽ

148.Kofina Agim                      4          TiranŽ

149.Kofina Eqerem                 7          TiranŽ

150.Kofina Hivzi                      2          TiranŽ

151.Kofina Petrit                     4          TiranŽ

152.Korkuti KŽze                    1          TiranŽ

153.Korkuti Muzafer                4          TiranŽ

154.Korkuti Rakip                    5          TiranŽ

155.Korkuti Robert                  4          TiranŽ

156.Kurupi Beniamin              4          TiranŽ

157.Kurupi Rexho                   3          TiranŽ

158.MaÁi Jashik                      4          TiranŽ

159.Malo Belul                         3          TiranŽ

160.Malo Ferhat                      4          TiranŽ

161.Malo Gramoz                   4          TiranŽ

162.Malo Ibrahim                     4          TiranŽ

163.Malo Leontiev                   4          TiranŽ

164.Malo Malo                         4          TiranŽ

165.Malo Mirush                      4          TiranŽ

166.Malo Muhamet                  2          TiranŽ

167.Malo Piro                          4          TiranŽ

168.Malo ZaÁe                         6          TiranŽ

169.Mato Jakup                       5          TiranŽ

170.Mato SkŽnder                   4          TiranŽ

171.Mato Sulejman                 4          TiranŽ

172.Mato Vullnet                      4          TiranŽ

173.Mato Xhemal                    4          TiranŽ

174.Mehmeti Alfred                 4          TiranŽ

175.Mehmeti Trashgim           5          TiranŽ

176.Mehmeti Veledin               5          TiranŽ

177.Memeti Namik                  6          TiranŽ

178.Memi Hamza                    4          TiranŽ

179.Memi Maksim                   4          TiranŽ

180.Memi Safet                       6          TiranŽ

181.Mita Eroland                     4          TiranŽ

182.Mita Fahri                         4          TiranŽ

183.Mita Fatmir                       3          TiranŽ

184.Mita Firdus                       5          TiranŽ

185.Mita Idriz                           4          TiranŽ

186.Mita Ilmi                            4          TiranŽ

187.Mita Kudret                       4          TiranŽ

188.Mita Marenglen                 3          TiranŽ

189.Mita Melsi                         4          TiranŽ

190.Mita Resul                        2          TiranŽ

191.Mita Shaban                     1          TiranŽ

192.Mita Sheri                         6          TiranŽ

193.Ruko Ajet                          4          TiranŽ

194.Ruko Bejkush                   4          TiranŽ

195.Ruko Lirim                        4          TiranŽ

196.Ruko Rufit                        1          TiranŽ

197.Ruko Tefta                       2          TiranŽ

198.Sadikaj Bajram                 4          TiranŽ

199.Shkurti Baftjar                  3          TiranŽ

200.Shkurti Dashamir             3          TiranŽ

201.Shkurti Dilaver                  3          TiranŽ

202.Shkurti Feksor                  4          TiranŽ

203.Shkurti Flamur                 3          TiranŽ

204.Shkurti Flamur                 4          TiranŽ

205.Shkurti Hajri                      3          TiranŽ

206.Shkurti HanŽme               1          TiranŽ

207.Shkurti Hatib                     3          TiranŽ

208.Shkurti Imer                      4          TiranŽ

209.Shkurti Landi                    3          TiranŽ

210.Shkurti Mezan                  2          TiranŽ

211.Shkurti Misir                     4          TiranŽ

212.Shkurti Nehat                   5          TiranŽ

213.Shkurti Nezir                    5          TiranŽ

214.Shkurti Pelivan                 4          TiranŽ

215.Shkurti PŽrparim              4          TiranŽ

216.Shkurti Qani                     3          TiranŽ

217.Shkurti Rasim                  2          TiranŽ

218.Shkurti Ridi                       4          TiranŽ

219.Shkurti ShanŽ                  5          TiranŽ

220.Shkurti Veledin                 4          TiranŽ

221.Shkurti Xhovalin               4          TiranŽ

222.Xhama Agron                   3          TiranŽ

223.Xhama Albert                   4          TiranŽ

224.Xhama Bardhy                 2          TiranŽ

225.Xhama Eduard                 4          TiranŽ

226.Xhama Lek                       3          TiranŽ

227.Zani Sazan                       5          TiranŽ

228.Zeneli Gazmend               3          TiranŽ

229.Zeneli Guro                       5          TiranŽ

230.Zhupa Beje                       5          TiranŽ

231.Zhupa Bilbil                       2          TiranŽ

232.Zhupa Binjo                      3          TiranŽ

233.Zhupa «elo                       4          TiranŽ

234.Zhupa Dalan                     4          TiranŽ

235.Zhupa Halit                       5          TiranŽ

236.Zhupa Islam                     4          TiranŽ

237.Zhupa Naxhi                     4          TiranŽ

238.Zhupa Pasho                    5          TiranŽ

239.GŽdo Adriatik                    4          TiranŽ

240.Gedo Armand                   3          TiranŽ

241.GŽdo LulŽzim                   5          TiranŽ

242.Brinja Myrteza                              TiranŽ

243.Brinja Ilmi                                     TiranŽ

244.Brinja Dashamir                           TiranŽ

245.Brinja Fadil                       3          TiranŽ

246.Brinja AleksandŽr             5          TiranŽ

247.Gjoni Ideal                        3          TiranŽ

248.Kofina Kastriot                 4          TiranŽ

249.Kofina Krenar                   4          TiranŽ

250.Malo Valter                       3          TiranŽ

251.Mita Edi                            4          TiranŽ

252.Zhupa Kadri                      4          TiranŽ

253.«allo Mefail                       3          TiranŽ

254.Gjoni BirÁe                       6          Fier

255.Braho Napolon                             LushnjŽ

256.MŽrkuri Burim                               Patos

257.Gjoni BirÁe                                   Patos

258.Shkurti Melikush                           Ballsh

259.Shkurti Sejdi                                 LaÁ

260.«allo Durim                                  Pogradec

261.«allo Rrushdi                               Pogradec

262.«allo Maksut                                Pogradec

263.Dauti Zija                          5          LushnjŽ

264.Brinja Zagoll                     4          Fier

265.Dauti Nexhat                    5          Patos

266.Dusha Pushkin                ?          Fier

267.Mato Muharrem                5          CŽrrik

268.Mato Xhavair                    3          CŽrrik

269.Mato Enver                       3          CŽrrik

270.Brinja Shedaet                 2          DurrŽs

271.Brinja Spartak                  3          DurrŽs

272.Brinja Artan                      4          DurrŽs

273.Gjoni Klement                  4          DurrŽs

274.Gjoni Tonin                       4          DurrŽs

275.Gjoni Zamir                       5          DurrŽs

276.Gjoni Nezir                       2          DurrŽs

277.Gjoni Ylli                           4          DurrŽs

278.Dhuli Serjan                     4          DurrŽs

279.Dhuli Kreshnik                  2          DurrŽs

280.Dhuli AleksandŽr              2          DurrŽs

281.Dhuli Perlat                      3          DurrŽs

282.Zhupa Sihat                      4          DurrŽs

283.Zhupa Artir                        2          DurrŽs

284.Zhupa Sokol                     5          DurrŽs

285.Hizmo Maksim                 4          KavajŽ

286.Hizmo Astrit                     5          KavajŽ

287.GŽdo Kujtim                     4          Shijak

288.GŽdo Gjergj                      5          Shijak

289.GŽdo Artur                        4          Shijak

290.Haderi Agim                     4          ShkodŽr

291.Haderi Bardhi                   6          ShkodŽr

292.Haderi Ismet                     3          ShkodŽr

293.Haderi Hajrulla                  4          ShkodŽr

294.Haderi Nazif                     4          ShkodŽr

295.Haderi Fatmir                   4          ShkodŽr

296.Brinja Arjan                       4          SarandŽ

297.Brinja Asllan                     5          SarandŽ

298.Brinja Daut                       4          SarandŽ

299.Brinja Halim                      2          SarandŽ

300.Brinja Irfan                        5          SarandŽ

301.Brinja Llazar                     5          SarandŽ

302.Brinja Maksi                      3          SarandŽ

303.Brinja Mushir                    5          SarandŽ

304.Brinja Myrteza                  2          SarandŽ

305.Brinja Nevzat                    3          SarandŽ

306.Brinja Siran                      2          SarandŽ

307.Brinja Xhezair                   4          SarandŽ

308.Brinja Zamir                      4          SarandŽ

309.Dauti Arsen                      3          SarandŽ

310.Dauti DŽfrim                     3          SarandŽ

311.Dauti Gjykim                     4          SarandŽ

312.Dauti Haki                         3          SarandŽ

313.Dauti Hasan                     4          SarandŽ

314.Dauti Plotim                     6          SarandŽ

315.Dauti QŽndrim                 4          SarandŽ

316.Dauti Simon                     3          SarandŽ

317.Dauti Vendim                   4          SarandŽ

318.Dhuli Gjysho                     3          SarandŽ

319.Dhuli Ludmir                     4          SarandŽ

320.Dusha GŽzim                   4          SarandŽ

321.Dusha Matjan                   4          SarandŽ

322.Gjoni Asaf                         3          SarandŽ

323.Gjoni Baki                         3          SarandŽ

324.Gjoni «ajup                      1          SarandŽ

325.Gjoni Fisnik                      4          SarandŽ

326.Gjoni Haxhi                       4          Sarand           

327.Gjoni MŽrtir                       4          SarandŽ

328.Haderi Fredi                     4          Sarand           

329.Haderi Hader                    5          SarandŽ

330.Haderi Meto                      2          SarandŽ

331.Haderi Verdi                     5          SarandŽ

332.Haxhiu Nesim                   3          SarandŽ

333.Hizmo Telo                       4          SarandŽ

334.Lona Demo                      4          SarandŽ

335.MaÁi «aush                      5          SarandŽ

336.MaÁi Eduard                     1          SarandŽ

337.MaÁi Habip                       4          SarandŽ

338.MaÁi Harun                       3          SarandŽ

339.MaÁi Musa                        4          Sarand           

340.MaÁi Qebir                        5          SarandŽ

341.MaÁi Robert                      4          SarandŽ

342.MaÁi Shuaip                     4          SarandŽ

343.MaÁi Viktor                        4          SarandŽ

344.Mato Agim                        5          SarandŽ

345.Mato Luan                        5          SarandŽ

346.Mato Pemul                      6          SarandŽ

347.Mato PŽrparim                 5          SarandŽ

348.Mato Uran                         5          SarandŽ

349.Mehmeti Bajazit               5          SarandŽ

350.Mehmeti Bolluk                 4          SarandŽ

351.Mehmeti Daut                   2          SarandŽ

352.Mehmeti GjikŽ                  5          SarandŽ

353.Mehmeti Javer                  4          SarandŽ

354.Mehmeti Lorenc               3          SarandŽ

355.Mehmeti Mejdan               5          SarandŽ

356.Mehmeti Xhelil                  5          SarandŽ

357.Mehmeti Xhule                 4          SarandŽ

358.MŽrkuri Kujtim                  4          SarandŽ

359.Ruko OsmŽn                   5          SarandŽ

360.Shkurti Arjan                     4          SarandŽ

361.Shkurti Divid                     4          SarandŽ

362.Shkurti Felatun                 2          SarandŽ

363.Shkurti LulŽzim                5          SarandŽ

364.Shkurti Madrid                  4          SarandŽ

365.Shkurti Saimir                  4          SarandŽ

366.Shkurti Tosun                   3          SarandŽ

367.Zani Adrian                       1          SarandŽ

368.Zeneli Merqez                   3          SarandŽ

369.Zeneli Peti                        5          SarandŽ

370.Zhupa Adrian                    3          SarandŽ

371.Zhupa Afrim                      6          SarandŽ

372.Zhupa Diktim                    4          SarandŽ

373.Zhupa Flamur                   5          SarandŽ

374.Zhupa Mimoza                 3          SarandŽ

375.Zhupa Zydi                        2          SarandŽ

376.Shkurti Naxhi                    6          VlorŽ

377.Shkurti Novruz                 3          VlorŽ

378.Shkurti Musa                    3          VlorŽ

379.Shkurti Lirim                     2          VlorŽ

380.Shkurti Polimer                3          VlorŽ

381.Shkurti Kastriot                4          VlorŽ

382.Shkurti Alfredo                  2          VlorŽ

383.Shkurti Albert                    3          VlorŽ

384.Shkurti Besnik                  3          VlorŽ

385.Braho Zeko                       3          VlorŽ   

386.Braho Latife)                    2          VlorŽ   

387.Braho BallkŽze                 3          VlorŽ

388.Kofina Safet                     5          VlorŽ

389.Kofina Valter                     4          VlorŽ

390.Brinja Nazmi                                VlorŽ

391.Brinja Rusto                                 VlorŽ

392.Brinja Sokol                                  VlorŽ

393.Brinja Premto                   4          VlorŽ

394.Brinja Shazo                    5          VlorŽ

395.Brinja Arben                     3          VlorŽ

396.MaÁi Istref                         4          VlorŽ

397.«eli Ali                                          VlorŽ

398.«allo Hito                                      VlorŽ

399.Hizmo Islam                     5          VlorŽ

400.Hizmo Pajtim                   4          VlorŽ

401.Hizmo Muho                     4          VlorŽ

402.Gjoni Ferdinand                3          VlorŽ

403.Gjoni Ifraim                       3          VlorŽ

404.Gjoni Mevlut                                  VlorŽ

405.Mita Ejup                          4          VlorŽ

406.Mita Ahmet                                   VlorŽ

407.Mita SkŽnder                                VlorŽ

408.Shehu Alfred                    4          VlorŽ

409.Shehu Vyrtyt                     4          VlorŽ

410.Gjoni Adhurim                  3          VlorŽ

411.Mehmeti «obo                  3          VlorŽ

412.Mehmeti Krenar               3          VlorŽ

413.Mehmeti Baraktar             4          VlorŽ

414.Mehmeti Birbil                  4          VlorŽ

415.Zani Lavdosh                    5          VlorŽ

416.MŽrkuri Abedin                 3          VlorŽ

417.Shkurti Petrit                    4          VlorŽ

418.Shkurti Astrit                     3          VlorŽ

419.Shkurti Besnik                  2          VlorŽ

420.Ruko AleksandŽr              3          VlorŽ

421.Ruko Viktor                       2          VlorŽ


 

 

 

Agron Xhama - Rruga Komuna e Parisit (Medar Shtylla)
Pall.ABC god.2 shkalla 1 ap.2
Tel: +355 4 2441014  Cel: 069 2154981
Tirana - ALBANI